מקצועות קדם: אחד מהמקצועות (104018, 104003, 104041, 104042) ואחד מהמקצועות (104016, 104019, 104166). מבוא. דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק. משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. פתרון בעזרת טורי חזקות, מערכות של משוואות, מושגי היציבות, מערכות אי-הומוגניות. התמרת לפלס, קיום ושימושים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו- 104019 - אלגברה ליניארית מ') או (104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ו- 104016 - אלגברה 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2) או (104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו- 104019 - אלגברה ליניארית מ') או (104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו- 104166 - אלגברה אמ')


מקצועות צמודים

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 104213


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104091 104094


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מידע סמסטריאלי