המספרים הממשיים. סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים, תתי סדרות (כולל משפט בולצאנו ויירשטראס). פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, פונקציות רציפות על קטע סגור (משפטי ויירשטראס, משפט ערך הביניים), פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי: משפטי פרמה, רול, לגרנז וקושי. כלל לופיטל, משפט טיילור, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה, אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אינטגרל מוכלל. טורים מספריים. הערה: דרך הוראת הקורס נבדלת מזו של הקורס חדו"א 1מ 104018 בהעמקה נוספת, תיאורטית ויישומית כאחד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מידע סמסטריאלי