המספרים הממשיים סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים. פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. כלל לופיטל, משפט טיילור. נקודות קיצון, קמירות, חקירת פונקציה, פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסויים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, הגדרת פונקציה בצורת אינטגרל. אינטגרל מוכלל. מבוא לטורים של מספרים חיוביים בלבד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104010 104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104087 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104093 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1


מידע סמסטריאלי