פונקציות של משתנה אחד. גבולות. רציפות. גזירה. כלל השרשרת. פונקציות טריגונומטריות, אקספוננציאליות ולוגריתמיות. פונקציות הפוכות. חקירת פונקציה, אסימפטוטות, קירוב לינארי. סדרות התכנסות של טורים מספריים. טור הרמוני, טור גיאומטרי, טור אריתמטי-גיאומטרי. טור טיילור, שימושים. טורי חזקות. פונקציה קדומה, אינטגרל לא מסוים. שיטות אינטגרציה בסיסיות (הצבת משתנים פשוטה, חלקים). אינטגרל מסוים. המשפט היסודי של החשבון האינטגלי. חישוב שטח, נפח של גוף סיבוב. אינטגרל מוכלל. שימושים. מטריצות ופעולות חשבון עליהן. מערכות של משוואות לינאריות ושיטת גאוס. מטריצות הפיכות. דטרמיננטות. שימושים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104010 104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 104087 104093 104094 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'