שדה המספרים הממשיים. גבולות של סדרות ושל פונקציות ממשיות של משתנה יחיד. רציפות. הנגזרת, המשפטים היסודיים על נגזרות. נוסחת טיילור ושימושיה. חקירת פונקציות. האינטגרל הלא מסויים: פונקציות קדומות ושיטות אינטגרציה. האינטגרל המסויים של רימן, אינטגרל מוכלל עם פונקציה ששואפת לאינסוף ותחום אינסופי. הערה: הקורס נבדל מהקורס 104003 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

103015 - השלמות מתמטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104010 104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2 104087 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104093 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1


מידע סמסטריאלי