קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים הנוכחית. המספרים הממשיים. פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות. גזירות והמשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי. משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה - אינטגרל מסוים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, משפטים יסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות וטורים אינסופיים של מספרים ממשיים. טורי חזקות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104087 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104093 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104010 104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2


מידע סמסטריאלי