סדרות וטורים של פונקציות, התכנסות נקודתית ובמידה שווה, אינטגרציה וגזירה איבר-איבר, תחום ההתכנסות של טור חזקות, פיתוח פונקציות לטור חזקות. מד"ר: מבוא, דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות לינאריות, משוואות ניתנות להפרדה, שיטות אד-הוק, שדה הכיוונים, משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה, יציבות. משוואות לינאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, יציבות, משוואות אי-הומוגניות: השוואת מקדמים, וריאצית פרמטרים. מערכות של משוואות דיפרנציאליות עם תנאי התחלה, מערכות עם מקדמים קבועים. יסודות התיאוריה האיכותית: יציבות, מישור הפאזה. פתרון בעזרת טורי חזקות. תורת שטורם-ליוביל: תכונות הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1מ' ו- 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1)


מקצועות צמודים

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת'