מבוא, דוגמאות ושימושים למשוואות דיפרנציאליות. משוואות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדה, משוואות לינאריות, שיטות אד-הוק, משפט קיום ויחידות לבעיות התחלה. משוואות ליניאריות מסדר שני ומעלה: בסיס, ורונסקיאן, משוואות עם מקדמים קבועים, משוואות אי-הומוגניות, השוואת מקדמים, וריאציה של פרמטרים. מערכות של משוואות, מערכות אי-הומוגניות. יסודות התיאוריה האיכותית: מושג היציבות, מישור הפאזות. פתרון בעזרת טורי חזקות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1מ' ו- 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104166 - אלגברה אמ')


מקצועות צמודים

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 104213


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מידע סמסטריאלי