הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. משוואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. מערכות משואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. משואות ומערכות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים קבועים. מבוא לתכנות דינמי. מבוא לתכנות בשלמים. מערכות יונימודולריות ושימושיהן. שיטת חתכי גומורי. שיטת סעף וחסום ויישומים.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ') או (94346 - מתמטיקה דיסקרטית ו- 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ') או (94347 - מתמטיקה דיסקרטית ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ')


מקצועות צמודים

94312 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים 94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34019 34032 - מערכות ליניאריות מ' 44130 - אותות ומערכות 44190 44194 94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' 104213 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מידע סמסטריאלי