וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' או 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1 או 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2


מקצועות צמודים

104016 - אלגברה 1מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ' 104166 - אלגברה אמ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה 104011 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104091 104092 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014