וקטורים, מישורים, ישרים, משטחים ועקומים במרחב. אינטגרלים משולשים, אינטגרלים קוויים ומשפט גרין. שדות משמרים דו ממדיים, לרבות שדות סינגולריים. אינטגרלים משטחיים, משפט גאוס. משפטי מינימום-מקסימום בכמה משתנים עם ובלי אילוצים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104281 - חשבון אינפי 2) או (104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104166 - אלגברה אמ' ו- 104281 - חשבון אינפי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014 104282 - חשבון אינפי 3


מידע סמסטריאלי