וקטורים, מכפלה סקלרית ווקטורית. גיאומטריה במרחב. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים ותכונות יסודיות. שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתנים באינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ואינטגרלים משטחיים מסוגים שונים. נוסחאות גרין, סטוקס והדיברגנס. שימושים בגיאומטריה ובפיסיקה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 או 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'


מקצועות צמודים

104019 - אלגברה ליניארית מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104090 - מתמטיקה למדעי החיים 104091 104092 104093 104094 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה 104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104011 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מידע סמסטריאלי