קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 3.5 שעות. שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. מטריצה הפיכה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104006 - אלגברה לינארית 104009 - אלגברה ליניארית מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104006 - אלגברה לינארית 104016 - אלגברה 1מ' 104066 - אלגברה א' 104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א


מידע סמסטריאלי