שדות. מספרים מרוכבים. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. מטריצה הפוכה. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. עקבה של מטריצה. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

103015 - השלמות מתמטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104009 - אלגברה ליניארית מ' 104087


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104005 104019 - אלגברה ליניארית מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104016 - אלגברה 1מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ' 104064 - אלגברה 1מ1 104065 - אלגברה 1מ2 104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א