שדות. מספרים מרוכבים. פולינומים ושורשיהם. מערכות משוואות לינאריות ומטריצות. שיטת החילוץ של גאוס. מטריצה הפוכה. דטרמיננטים. מרחבים וקטוריים. תת-מרחבים. פרישה, תלות לינארית. בסיס ומימד של מרחב וקטורי. דרגה של מטריצה. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ייצוג אופרטורים לינאריים ע"י מטריצות. דמיון מטריצות. עקבה של מטריצה. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. מטריצות הניתנות ללכסון.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

104005 104006 - אלגברה לינארית 104167 - אלגברה א


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104016 - אלגברה 1מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ' 104166 - אלגברה אמ'