טורים מספריים, טורי חזקות, גיאומטריה אנליטית במרחב, פונקציות בכמה משתנים, רציפות ודיפרנציאביליות, נגזרות חלקיות, פונקציות סתומות ומערכות סתומות, טיילור בכמה משתנים, אקסטרמומים עם ובלי אילוצים, כופלי לגרנז', אינטגרל כפול ומשולש, חישוב שטח ונפח.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(103015 - השלמות מתמטיקה ו- 104012 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (103015 - השלמות מתמטיקה ו- 104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ') או (103015 - השלמות מתמטיקה ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (103015 - השלמות מתמטיקה ו- 104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1)


מקצועות צמודים

104009 - אלגברה ליניארית מ' 104016 - אלגברה 1מ' 104019 - אלגברה ליניארית מ' 104166 - אלגברה אמ' 104167 - אלגברה א


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2 104091 104092 104093 104094 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014


מידע סמסטריאלי