המרחב האוקלידי ה- N ממדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, קומפקטיות, קשירות, וקשירות מסילתית. העתקות בין מרחבים אוקלידיים, רציפות וגזירות. נוסחת טיילור ומיון נקודות קיצון. משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. יריעות גזירות ברציפות משוכנות. עקומים, אורך עקום, אינטגרלים קוויים. אינטגרל רימן מרובה, נוסחת החלפת המשתנים, אינטגרל מוכלל. שטח פנים ואינטגרל משטחי. אינטגרל השטף. דיברגנץ ורוטור. משפטי גרין, סטוקס וגאוס. שדות משמרים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104174 - אלגברה במ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104168 - אלגברה ב') או (104168 - אלגברה ב' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2) או (104173 - אלגברה ליניארית ב' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2) או (104174 - אלגברה במ' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104282 - חשבון אינפי 3


מידע סמסטריאלי