המרחב האוקלידי ה- N מימדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, כולל קומפקטיות וקשירות. העתקות בין מרחבים אוקלידיים: רציפות וגזירות, משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. נוסחת טיילור ונקודות קיצון של פונקציות ממשיות על מרחבים אוקלידיים. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. אינטגרל מרובה לפי רימן, כולל אינטגרל מוכלל. היעקוביאן ונוסחת חילוף המשתנה באינטגרל מרובה. האינטגרל הקווי ושמושיו. שדות משמרים ומשמרים מקומית. אנליזה וקטורית: גרדיאנט, דיברגנץ ורוטור. אינטגרל השטף על משטחים. משפטי גרין, סטוקס וגאוס ושימושיהם.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104174 - אלגברה במ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104168 - אלגברה ב) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב') או (104168 - אלגברה ב ו- 104281 - חשבון אינפי 2) או (104173 - אלגברה ליניארית ב' ו- 104281 - חשבון אינפי 2) או (104174 - אלגברה במ' ו- 104281 - חשבון אינפי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104033 - אנליזה וקטורית


מידע סמסטריאלי