המרחב האוקלידי ה- N מימדי. מושגים מטופולוגיה קבוצתית, כולל קומפקטיות וקשירות. העתקות בין מרחבים אוקלידיים: רציפות וגזירות, משפט הפונקציה הסתומה ומשפט ההעתקה ההפוכה. נוסחת טיילור ונקודות קיצון של פונקציות ממשיות על מרחבים אוקלידיים. אקסטרמום עם אילוצים וכופלי לגרנז'. אינטגרל מרובה לפי רימן, כולל אינטגרל מוכלל. היעקוביאן ונוסחת חילוף המשתנה באינטגרל מרובה. האינטגרל הקווי ושמושיו. שדות משמרים ומשמרים מקומית. אנליזה וקטורית: גרדיאנט, דיברגנץ ורוטור. אינטגרל השטף על משטחים. משפטי גרין, סטוקס וגאוס ושימושיהם.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104174 - אלגברה במ') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104168 - אלגברה ב') או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב') או (104168 - אלגברה ב' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2) או (104173 - אלגברה ליניארית ב' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2) או (104174 - אלגברה במ' ו- 104281 - חשבון אינפיניטסמלי 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104033 - אנליזה וקטורית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מידע סמסטריאלי