וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104166 - אלגברה אמ')


מקצועות צמודים

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104014 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104092 104281 - חשבון אינפי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית


מידע סמסטריאלי