וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. הגרדיאנט, דיפרנציאביליות וכלל השרשרת. פונקציות סתומות. הפולינום של טיילור ונקודות קיצון. נקודות קיצון תחת אילוצים. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית, אינטגרלים קוויים ומשטחיים, משפטי גרין גאוס וסטוקס.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1מ' ו- 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2)


מקצועות צמודים

104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה 104014 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104092 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104011 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מידע סמסטריאלי