מבוא מזורז של אינטגרציה במשתנה אחד ובמספר משתנים. אינטגרלים קוויים ומשטחיים מסוג ראשון ושני. משפטי גרין, גאוס וסטוקס. שדות וקטורים משמרים. (מיועד למסלול מתמטיקה - פיסיקה בלבד כדי לאפשר לימוד מהיר של מקצועות הפיסיקה).

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104014


מידע סמסטריאלי