מבוא מזורז של אינטגרציה במשתנה אחד ובמספר משתנים. אינטגרלים קוויים ומשטחיים מסוג ראשון ושני. משפטי גרין, גאוס וסטוקס. שדות וקטורים משמרים. (מיועד למסלול מתמטיקה - פיסיקה בלבד כדי לאפשר לימוד מהיר של מקצועות הפיסיקה).

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104014


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104000 - מוכנות מתמטית לפיזיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104043 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ1 104044 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ2


מידע סמסטריאלי