אינטגרלים לא מסויימים ומסויימים. משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון. משפט הקיום והיחידות. משוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות מסדר גבוה. יציבות. מערכות של משוואות לינאריות. מישור הפאזה. אינטגרלים מוכללים. טורי מספרים. טורי פונקציות והתכנסות במידה שווה. טורי חזקות. פתרון משוואות דיפרנציאליות בעזרת טורי חזקות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1) או (104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104166 - אלגברה אמ' ו- 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1)


מקצועות צמודים

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104281 - חשבון אינפי 2 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת'


מידע סמסטריאלי