תכונות וחישוב הדטרמיננטה. המטריצה הצמודה. סכומים ישרים והטלות. תתי מרחבים אינווריאנטים, מרחבי מנה. חוג הפולינומים: שורשים ופריקות, אלגוריתם אוקלידס. הפולינומים המינימלי והאופייני ומשפט קיילי המילטון. הפרוק הפרימרי. קיום יחידות צורת ג'ורדן. מכפלה פנימית ואי שוויון קושי שוורץ. ניצבות, בסיס אורתונורמלי ותהליך גרם-שמידט. דואליות, משפט ריס, האופרטור הצמוד. אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמלים. לכסון והפרוק ספקטרלי. הפרוק הפולרי. תבניות בילינאריות וריבועיות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104002 - מושגי יסוד במתמטיקה ו- 104166 - אלגברה אמ') או (104002 - מושגי יסוד במתמטיקה ו- 104066 - אלגברה א')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104038 - אלגברה 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104173 - אלגברה ליניארית ב' 104174 - אלגברה במ'


מידע סמסטריאלי