שיטות לפתרון מערכות משוואות לינאריות: פירוק LU, נורמות של וקטורים ומטריצות, שיטות איטרטיביות. מרחבי מכפלה פנימית: אי שוויון קושי שוורץ, המשלים הניצב ותהליך גרם-שמידט, הטלות אורתוגונליות, בסיסים אורתונורמליים, אי שוויון בסל, פירוק QR. אופרטורים במרחבי מכפלה פנימית: פונקציונלים לינאריים, משפט ריס והאופרטור הצמוד, אופרטורים נורמליים, צמודים לעצמם, אוניטריים, חיוביים. משפט הפירוק הספקטרלי, לכסון אורתוגונלי, צורת ג'ורדן, משפט הפירוק הפולרי, פירוק SVD ופירוק CHOLESKY. משפט המינ-מקס ומנת ריילי. תבניות בילינאריות וריבועיות, זהות הפולריזציה, מיון תבניות ריבועיות מעל הממשיים: חפיפת מטריצות, משפט ההתמדה של סילבסטר. אלגברה וחשבון של טנזורים

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1מ' ו- 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ') או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104041 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ1) או (104016 - אלגברה 1מ' ו- 104042 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104168 - אלגברה ב' 104174 - אלגברה במ' 234125 - אלגוריתמים נומריים


מידע סמסטריאלי