מערכות משוואות ליניאריות: חילוץ גאוס ופירוק LU, פירוק צ'ולסקי, מטריצות חיוביות מוגדרות, ריבועים פחותים והיפוך מוכלל של מטריצה, ריבועים פחותים משוקללים, רגולריזצית טיכונוב, מרחבי מכפלה פנימית ומרחבים נורמיים, אורתוגונליות, פירוק QR ושימושיו, ערכים עצמיים וערכים סינגולריים, פירוק SVD ושימושיו, שיטות איטרטיביות בסיסיות למערכות ליניאריות ולבעיות ריבועים פחותים, נורמות של מטריצות, משפט גרשגורן, שיטת החזקה, אי יציבות נומרית ושגיאות נומריות, מטריצות טופליץ וסיבובית, פעולת הקונבולוציה, התמרת פורייה הדיסקרטית ואלגוריתם FFT, פתרון איטרטיבי למשוואות אי-לינאריות סקלריות: שיטת החציה, שיטת ניוטון-רפסון, שיטת המיתר, חקר התכנסות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ') או (104166 - אלגברה אמ' ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ') או (104281 - חשבון אינפי 2 ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ')


מקצועות צמודים

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104281 - חשבון אינפי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34033 - אנליזה נומרית מ' 34056 - מבוא לחישוב מדעי והנדסי 84135 - אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל 95295 - שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים 104283 - מבוא לאנליזה נומרית 234107 - אנליזה נומרית 1


מידע סמסטריאלי