משוואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. מערכות משואות הפרשים לינאריות עם מקדמים קבועים. התנהגות סטציונרית של פתרונות למערכות משואות הפרשים. שיווי משקל ויציבות. משואות ומערכות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים קבועים. מבוא לתכנות דינמי. מבוא לתכנות בשלמים. מערכות יונימודולריות ושימושיהן. שיטת חתכי גומורי. שיטת סעף וחסום ויישומים. זרימה ברשתות.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' ו- 104019 - אלגברה ליניארית מ' ו- 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ')


מקצועות צמודים

94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34019 34032 - מערכות ליניאריות מ' 44130 - אותות ומערכות 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' 104213 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

44190 44194


מידע סמסטריאלי