קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה, אינדוקציה. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות יחס שקילות, יחס סדר, עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 104286 - קומבינטוריקה 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234144 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94347 - מתמטיקה דיסקרטית