הגדרה, הצגה ופעולות על קבוצות. יחסים בינריים, הרכבת יחסים, יחסי שקילות. קבוצת החזקה, קבוצות אינסופיות ומשפט קנטור. תחשיב הפסוקים, אקסיומה והוכחה, תחשיב היחסים. עקרון האינדוקציה. הגדרה באינדוקציה וברקורסיה. נוסחאות נסיגה. עקרונות ספירה בסיסיים. צירופים ותמורות. המקדמים הבינומיים. פתרונות ע"י נוסחאות נסיגה. עקרון שובך היונים ועקרון ההכלה וההדחה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 94347 - מתמטיקה דיסקרטית 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104286 - קומבינטוריקה 104290 - תורת הקבוצות 104293 - תורת הקבוצות 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234144 234292 - לוגיקה למדעי המחשב 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מידע סמסטריאלי