יחסים, פונקציות, פונקציות חד-חד ערכיות, על, הרכב פונקציות. עצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין. משפט קנטור-ברנשטיין-שרודר. פעולות בעוצמות. סדרים חלקיים ופונקציות שומרות סדר. סדרים מלאים, סדר טוב, אקסיומת הבחירה, למת צורן, משפט הסדר הטוב, מספרים סודרים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104293 - תורת הקבוצות 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104293 - תורת הקבוצות


מידע סמסטריאלי