קדם: בגרות במתמטיקה 5 יח"ל עם ציון 70 ומעלה או ציון עובר בבחינת סיווג במתמטיקה. הקדם לא יופעל עבור סטודנטים הלומדים במסגרת אפיק המעבר המקוצר מלימודי חוץ בשנת הלימודים תשפ"ג. לוחות אמת, טאוטולוגיות, קבוצות, פעולות בין קבוצות, הקשר לפעולות הלוגיות, קבוצת החזקה, יחסים, פונקציות - תכונות, הרכב, פונקציות הפוכות, תמורות - זוגיות ואיזוגיות, יחסי שקילות, יחסי סדר סופיים ואינסופיים, קבוצות ניתנות להימנות, משפט קנטור, מספרים רציונליים ואי רציונליים, פיתוח עשרוני אינסופי כדוגמה לגבול, אינדוקציה, משפט הול, עקרון שובך היונים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 104290 - תורת הקבוצות 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מידע סמסטריאלי