הערה: סך כל שעות הרצאה בשבוע - 2.5 שעות. מושגי יסוד בלוגיקה ושיטות הוכחה מתמטיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, יחס שקילות, יחס סדר, פונקציות עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור. קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, נוסחת הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 104286 - קומבינטוריקה 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234144 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת'


מידע סמסטריאלי