1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים. 2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים. 3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן. 4. התמרת לפלס. 5. התמרת פוריה ותגובת תדר. 6. התמרת Z ותפקידה במערכות בדידות. 7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה. 8. תאור מערכות במרחב המצב. 9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. פרקים מתוך מגוון הנושאים הבא: משוואות הפרש, הרחבות של התמרת פוריה, מסננים, אפנון.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 104214 - טורי פורייה והתמרות אינטגרליות ו- 104215 - פונקציות מרוכבות א') או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו- 104223 - מד"ח וטורי פוריה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34032 - מערכות ליניאריות מ' 44131 - אותות ומערכות 94323 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94333 - מודלים דינמיים בחקר ביצועים 94341 236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב 274139 - מדעי הרפואה:ניתוח אותות ומערכות ב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

274138 - שיטות כמותיות במדעי הרפואה א'