הקורס דן ברקע מתמטי ובטכניקות בסיסיות בעיבוד תמונות ובראית מחשב. הנושאים כוללים איפיון אותות ומערכות וניתוחן בתחום המקום והתדר. אלגוריתמים בסיסיים לשיפור תמונות, גילוי שפות, דחיסה, חלוקה לאזורים, ושיטות לתאור תמונות בינאריות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' או 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' או 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2


מקצועות צמודים

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ 104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44130 - אותות ומערכות 236200 - עיבוד אותות, תמונות ומידע 236201 - מבוא לייצוג ועיבוד מידע