1. אותות רציפים ובדידים - מושגים בסיסיים. 2. מערכות רציפות בזמן ובדידות בזמן - מושגים בסיסיים. 3. אנליזה של מערכת לינארית במישור הזמן. 4. התמרת לפלס. 5. התמרת פוריה ותגובת תדר. אפנון וריבוב. 6. התמרת Z ותפקידה במערכות בדידות. משוואות הפרש. 7. התמרת פוריה (רציפה) של אות בדיד ותגובת תדר של מערכת בדידה. 8. תאור מערכות במרחב המצב.מידול מערכות פיסיקליות, לינאריזציה. 9. יציבות של מערכות לינאריות וקבועות בזמן. 10. מערכות משוב: תכונות בסיסיות, יציבות, בקרי PID.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 104214 - טורי פורייה והתמרות אינטגרליות) או (44105 - תורת המעגלים החשמליים ו- 104221 - פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות ו- 104223 - מד"ח וטורי פוריה) או (104122 - תורת הפונקציות 1 ו- 104276 - מבוא לאנליזה פונקציונלית ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו- 114071 - פיסיקה 1מ)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44130 - אותות ומערכות


מידע סמסטריאלי