***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** מכניקה קלסית- חוקי ניוטון. דינמיקה של חלקיק. טרנספורמצית גליליי. תאור תנועה במערכות לא-אינרציאליות. חוקי השימור של האנרגיה, התנע הקוי והתנע הזויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. אוסצילטור הרמוני. גרביטציה. מכניקה יחסותית - טרנספורמציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. חלקיקים עם מסת מנוחה השווה לאפס.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

113013


מקצועות צמודים

104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114064 114074 - פיסיקה 1פ' 114248 - פיסיקה 1 ר 115248 - פיסיקה 1רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114001 114003 114014 - מכניקה וגלים 114051 - פיסיקה 1 114077 - פיסיקה 1ל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114014 - מכניקה וגלים


מידע סמסטריאלי