המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחיצוניים. שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאו, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי. תופעת דופלר יחסותית. אנרגיה ותנע יחסותיים. יצירה והתפרקות של חלקיקים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114051 - פיסיקה 1 114248 - פיסיקה 1 ר 115248 - פיסיקה 1רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114003


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114071 - פיסיקה 1מ 114074 - פיסיקה 1פ'


מידע סמסטריאלי