מקצוע קדם: בחינת סיווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה. חוקי ניוטון, טרנספורמציית גליליי. מערכות לא אינרציאליות. שימור אנרגיה, תנע קווי וזוויתי. מערכות רבות חלקיקים. דינמיקה של גוף צפיד. תנועה הרמונית מאולצת ומרוסנת. גרביטציה ותנועה קפלרית. פרצסיה. מכניקה יחסותית-טרנספומציות לורנץ לוקטורים של מקום-זמן ותנע-אנרגיה. טרנספורמציה של וקטור המהירות. דינמיקה יחסותית. פוטונים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

113013


מקצועות צמודים

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' 104036 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ת' 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114071 - פיסיקה 1מ 114248 - פיסיקה 1 ר 115248 - פיסיקה 1רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114003 114014 - מכניקה וגלים 114051 - פיסיקה 1 114077 - פיסיקה 1ל


מידע סמסטריאלי