מיועד לתלמידי רפואה בלבד. מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א'-מכניקה או פטור ממנה. וקטורים, חוקי התנועה של ניוטון, עבודה ואנרגיה, תנועה סיבובית, מומנט כח, תנועה הרמונית פשוטה, הידרוסטטיקה והידרודינמיקה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

113013


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114014 - מכניקה וגלים 114051 - פיסיקה 1 114071 - פיסיקה 1מ 114074 - פיסיקה 1פ' 114077 - פיסיקה 1ל 115248 - פיסיקה 1רל


מידע סמסטריאלי