מכניקה: וקטורים: חיבור, חיסור מכפלה סקלרית ווקטורית. קינמטיקה: וקטור מקום, מהירות ותאוצה, תנועה בהשפעת כוח הכובד, תנועה מעגלית. סטטיקה: כוחות ומומנטים בשווי משקל. דינמיקה: חוקי התנועה של ניוטון לגופים נקודתיים, עבודה אנרגיה והספק, מתקף ותנע קווי. מערכות יחוס: אינרציאליות, מאיצות ומסתובבות, כוחות מדומים. תנועה הרמונית: תנועה הרמונית במטוטלת מתמטית ובקפיץ, אלסטיות, תנודות מרוסנות ומאולצות. דינמיקה של גוף קשיח: מרכז מסה, משוואת התנועה לגוף קשיח, מומנט אינרציה, תנע זוויתי. גלים: סוגים ומאפיינים: גלי אורך וגלי רוחב, אורך גל, תדירות, עוצמה. תופעות: מעבר מתווך לתווך - שבירה והחזרה, התאבכות ועקיפה, גל עומד במיתר. גלי קול: התקדמות בחומרים שונים, תכונות אקוסטיות של חומרים. גלים אלקטרומגנטיים: הספקטרום האלקטרומגנטי, בעיית גל-חלקיק, פוטונים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

114248 - פיסיקה 1 ר 114249 - פיסיקה 2 ר 115248 - פיסיקה 1רל 115249 - פיסיקה 2רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114071 - פיסיקה 1מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114002 114003 114004 114051 - פיסיקה 1 114052 - פיסיקה 2 114053 114054 - פיסיקה 3 114065 114071 - פיסיקה 1מ 114072 114073 - פיסיקה קוונטית להנדסה 114074 - פיסיקה 1פ' 114075 - פיסיקה 2ממ 114099


מידע סמסטריאלי