מיועד לתלמידי רפואה בלבד. מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב'-חשמל או פטור ממנה. גלים: תנודות, גלים מכניים, גלי קול. חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, מעגלי זרם ישר, מגנטיות, השראה אלקטרומגנטית, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים. פיסיקה מודרנית: עקרונות תורת הקוונטים, פיסיקה גרעינית, רדיואקטיביות, קרינה מייננת.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(113014 ו- 114248 - פיסיקה 1 ר)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114014 - מכניקה וגלים 114052 - פיסיקה 2 114072 114075 - פיסיקה 2ממ 114076 - פיסיקה 2פ' 114078 - פיסיקה 2ל 115249 - פיסיקה 2רל


מידע סמסטריאלי