אלקטרוסטטיקה - מטענים ושדות, פוטנציאל חשמלי, שדות חשמליים סביב מוליכים, זרמים חשמליים, שדות של מטענים נעים, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית, מעגל RLC, משוואות מקסוול ומשוואת הגלים האלקטרומגנטיים, פיתרון גלי של משוואת מקסוול, שדות חשמליים בחומר, שדות מגנטיים בחומר.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(113014 ו- 114071 - פיסיקה 1מ) או (113014 ו- 114074 - פיסיקה 1פ')


מקצועות צמודים

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114075 - פיסיקה 2ממ 114249 - פיסיקה 2 ר 115249 - פיסיקה 2רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114052 - פיסיקה 2 114078 - פיסיקה 2ל


מידע סמסטריאלי