***מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה.*** חשמל ומגנטיות: אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים. חוק אום, מעגלי CR, שדה מגנטי, חוק אמפר, חוק פרדי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מקסוול. גלים: גלים מכניים, שרשרת אוסצילטורים, גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים בנוזל או בגז, תנאי שפה, גלים עומדים: ספקטרום תדרים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה ומהירות חבורה, שבירה והחזרה, החזרה מלאה. עקרון הויגנס: עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק, קיטוב.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(113014 ו- 114077 - פיסיקה 1ל) או (113014 ו- 114051 - פיסיקה 1) או (113014 ו- 114071 - פיסיקה 1מ)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114078 - פיסיקה 2ל 114249 - פיסיקה 2 ר 115249 - פיסיקה 2רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114002 114004 114014 - מכניקה וגלים 114064


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114072 114075 - פיסיקה 2ממ 114076 - פיסיקה 2פ'


מידע סמסטריאלי