*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק ב' - חשמל או פטור ממנה. מקצועות צמודים:(104013 ו- 104035) או 104032. אלקטרוסטטיקה, שדה ופוטנציאל חשמליים, הזרם החשמלי, השדות המלווים מטען נע, שדה מגנטי, השראות, משוואות מקסוול ופתרונם, מעגלי זרם חילופין. מבוא לגלים, נפיצה, שבירה, מהירות פזה וחבורה, תנע ואנרגיה של גל אלקטרומגנטי, קיטוב, התאבכות ועקיפה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(113014 ו- 114071 - פיסיקה 1מ)


מקצועות צמודים

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114072 114076 - פיסיקה 2פ' 114249 - פיסיקה 2 ר 115249 - פיסיקה 2רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114002 114004 114014 - מכניקה וגלים 114052 - פיסיקה 2 114078 - פיסיקה 2ל


מידע סמסטריאלי