אלקטרוסטטיקה, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל, קבלים וחומרים דיאלקטריים, חוקי אום וקירכהוף, מעגלי CR, שדה מגנטי, חוקי אמפר ופרדיי, השראות, תכונות מגנטיות של חומר, משוואות מכסוול. אופטיקה גאומטרית. גלי רוחב במיתר, גלים אקוסטיים. גלים עומדים. גלים מתקדמים: מהירות פאזה וחבורה, שבירה והחזרה, עקיפה והתאבכות, פיזור בראג. גלים אלקטרומגנטיים בריק ובחומר. קיטוב ואנרגיה של גלים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114051 - פיסיקה 1 או 114071 - פיסיקה 1מ או 114077 - פיסיקה 1ל


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114052 - פיסיקה 2 114249 - פיסיקה 2 ר 115249 - פיסיקה 2רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114004


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114075 - פיסיקה 2ממ 114076 - פיסיקה 2פ'


מידע סמסטריאלי