קירוב המעגל החשמלי המקובץ, חוקי יסוד, מעגלי התנגדות, שיטת מתחי צמתים ומשפטי רשת. מעגל לא לינארי, ליניאריזציה לאות קטן ויישומי אי-ליניאריות באות גדול עבור מעגלים בוליאניים. סלילים וקבלים. תופעות מעבר זמניות במעגלים חשמליים, מסדר ראשון ושני וניתוח הספקים. רשת ליניארית במצב מתמיד סינוסי: פאזורים, מסנני תדר ומעגלי תהודה, כולל שיקולי הספק. תופעות צימוד קיבולי וצימוד השראותי. מעגלי מגבר שרת.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104035 - משוואות דיפ' רגילות ואינפי 2ח' ו- 114076 - פיסיקה 2פ') או (104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 114052 - פיסיקה 2) או (104135 - משוואות דפרנציאליות רגילות ת' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או (104136 - משוואות דיפרנציאליות רגילות מ' ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

44098 - מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל 44109 - מבוא להנדסת חשמל


מידע סמסטריאלי