מבוא להתמרת לפלס, פונקצית התמסורת. עירור סינוסי במצב מתמיד. אימפדנס ואדמיטנס. חוקי קירכהוף. תופעות מעבר סדר ראשון ושני. תהודה. משפטי תבנין ונורטון. מאזן הספקים ברשתות חשמליות. פונקציות מחזוריות וטורי פורייה. תיאור ספקטראלי. מסננים. דיאגרמות בודה. שנאי. דיודות ומעגלי יישור. מגברי שרת. חשבון בינארי. שערים לוגיים ואלגברה בוליאנית. פונקציות לוגיות. מפת קרנו.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114052 - פיסיקה 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34022 - מבוא למכטרוניקה 34031 34034 - הנע חשמלי 44098 - מבוא להנדסת חשמל לתעופה וחלל 44108