אלגברה בוליאנית, מפות קרנו, לוגיקה סדרתית. המעגל החשמלי - מושגי יסוד, חוקי קירכהוף, מעגלי התנגדות, משפטי רשת. אדמיטנס ואימפדנס, תופעות מעבר סדר ראשון וסדר שני. פאזורים, מצב סינוסי מתמיד, מסננים. שנאים, דיודה, מגברי שרת. טרנזיסטורים מסוג ביפולרי, תוצא שדה, וכוח. ניסויי מעבדה.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 84737 - מערכות דינמיות ו- 114052 - פיסיקה 2) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 84737 - מערכות דינמיות ו- 114076 - פיסיקה 2פ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34022 - מבוא למכטרוניקה 34031 34034 - הנע חשמלי 44099 - מעבדה בהנדסת חשמל 44108 44109 - מבוא להנדסת חשמל


מידע סמסטריאלי