הערה: מקצועות מכילים: 104281 + 104282. וקטורים וגיאומטריה מרחבית. תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות של כמה משתנים. חקירת פונקציות של כמה משתנים. פונקציות סתומות. אינטגרלים מרובים. אנליזה וקטורית. אינטגרלים קוויים ומשטחיים. הקורס נבדל מהקורס 104004 בהעמקה נוספת תיאורטית ויישומית כאחד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'


מקצועות צמודים

104016 - אלגברה 1/מורחב 104019 - אלגברה ליניארית מ' 104166 - אלגברה אמ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104011 104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104033 - אנליזה וקטורית 104091 104092 104281 - חשבון אינפי 2 104282 - חשבון אינפי 3 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104001 - שיטות בחשבון אינטגרלי 104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' 104014


מידע סמסטריאלי