ניסויים בחשמל, בגלים (אור וקול) ובפיסיקה מודרנית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 114075 - פיסיקה 2ממ ו- 114081 - מעבדה לפיסיקה 1) או (114052 - פיסיקה 2 ו- 114081 - מעבדה לפיסיקה 1)


מקצועות צמודים

114073 - פיסיקה קוונטית להנדסה 124408 - תורת הקוונטים ויישומיה בכימיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

124611 - מעבדת מבוא לפיסיקה כימית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114030 - מעבדה לפיסיקה 2 מח' 114033 - מעבדה לפיסיקה 2ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114019 114021 - מעבדה לפיסיקה 2מ 114034 - מעבדה לפיסיקה 2מפ'


מידע סמסטריאלי