הערכת דיוק מדידה וחישוב שגיאות, תנועה קוית, תנועה מחזורית, כוח ואנרגיה פוטנציאלית, תנע זויתי ומומנטי התמד, תהודה מכנית, פעימות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114051 - פיסיקה 1 או 114071 - פיסיקה 1מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף

124611 - מעבדת מבוא לפיסיקה כימית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114032 - מעבדה לפיסיקה 1ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114018 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ'


מידע סמסטריאלי