הערכת דיוק מדידה וחישוב שגיאות, תנועה קווית, תנועה מחזורית, כח ואנרגיה פוטנציאלית, תנע זויתי ומומנטי התמד.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

114051 - פיסיקה 1 114071 - פיסיקה 1מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114018 114020 - מעבדה לפיסיקה 1מ' 114081 - מעבדה לפיסיקה 1


מידע סמסטריאלי